خرید ورق استینلس استیل گرید 304

قیمت انواع ورق استیل زنگ نزن نوع 304 موجود در انبار شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

ورق استینلس استیل گرید 304 براق(BA)

ابعاد واحد     قیمت    محل بارگیری
0.45mm*1000*coil کیلوگرم   تهران
0.55mm*1000*coil کیلوگرم           تهران
0.65mm*1000*coil کیلوگرم تهران
0.75mm*1000*coil کیلوگرم تهران
0.85mm*1000*coil کیلوگرم تهران
0.95mm*1000*coil کیلوگرم تهران
1.5mm*1000*coil کیلوگرم تهران
2mm*1000*coil کیلوگرم تهران
2mm*1500*coil کیلوگرم تهران
3mm*1000*coil کیلوگرم تهران
3mm*1500*coil کیلوگرم تهران
4mm*1000*coil کیلوگرم تهران
4mm*1500*coil کیلوگرم تهران
5mm*1000*coil کیلوگرم تهران
5mm*1500*coil کیلوگرم تهران
0.45mm*1000*2000 تعداد   تهران
0.55mm*1000*2000 تعداد تهران
0.65mm*1000*2000 تعداد تهران
0.75mm*1000*2000 تعداد تهران
0.85mm*1000*2000 تعداد تهران
0.95mm*1000*2000 تعداد تهران
1.5mm*1000*2000 تعداد تهران

در صورتی که کالای مورد نظر شما در جدول فوق نیست جهت ثبت سفارش کلیک نمایید.